Siemens Gigaset Repeater


Siemens Gigaset Repeater Siemens Gigaset Repeater
ProducentGigaset


Siemens Gigaset Repeater

Przy pomocy urządzenia Gigaset Repeater możliwe jest powiększenie zasięgu działania stacji bazowej z rodziny gigaset. Zwiększa on dwukrotnie zasięg działania. W zwiększonym zasięgu transmisji możesz odbierać telefony, dzwonić na numery wewnętrzne i zewnętrzne - poruszając się w tym czasie swobodnie z aparatem.
W nowym, poszerzonym zasięgu, słuchawki funkcjonują ze stacją bazową w taki sam sposób jak przed poszerzeniem.

Mo żliwości stosowania

W zasięgu funkcjonowania jednego urządzenia gigaset repeater może pracować wiele słuchawek, ale tylko dwie mogą być w danej chwili aktywne (to znaczy przy pomocy dwóch mogą by prowadzone rozmowy). Jeżeli liczbę tę chcemy powiększyć, należy do stacji bazowej podłączyć więcej takich urządzeń.
Do jednej stacji bazowej można zameldować sześć urządzeń Gigaset Repeater. Liczba pracujących słuchawek jest uzależniona tylko od typu stacji bazowej.
Zasięg 300 m na otwartej przestrzeni, 50 m wewnątrz budynku.
Stan pracy sygnalizowany jest przez diody na obudowie.

Jeden Repeater można zalogować do jednej stacji bazowej.