Brama Hypermedia HG-62603P


Wyposażona jest w 60 kanałów VoIP oraz 2 łącza PRI. Po podłączeniu do centrali telefonicznej w firmie po łączu PRI (ISDN 30B+D) lub wprost do operatora telekomunikacyjnego.