Urządzenie do Nagrywania Rozmów


ProducentAxTel


Urządzenie do nagrywania rozmów telefonicznych. Pozwala na nagrywanie rozmowy na jednym stanowisku.